Werkgevers

Werk en mantelzorg

Eén op de vier werknemers in Nederland combineert werk met zorgtaken. En dat worden er steeds meer, door de toenemende vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg.

Medewerkers die ook mantelzorger zijn, voeren bijkomende regeltaken vaak uit in werktijd. Instanties zijn immers alleen tijdens kantooruren bereikbaar. Het gevolg is dat de medewerker minder aandacht heeft voor zijn/haar werk. Bovendien brengt het combineren van werk en zorg de nodige spanningen met zich mee. Dit vergroot de kans op uitval van uw medewerker. Voor een organisatie betekent dat een toename van het ‘grijs’ verzuim.

Kans voor werkgevers

Werkgevers kunnen hierop inspelen. En dat is makkelijker en goedkoper dan veel werkgevers denken. Door op tijd met mantelzorgers in gesprek te gaan, kun je voorkomen dat deze werknemers uitvallen, minder gaan werken of zelfs stoppen met werken. Bespreek samen of er aanpassingen op het werk nodig zijn of dat er meer hulp in de thuissituatie nodig is, zodat mantelzorgers kunnen blijven werken én zorgen. 

Ondersteuning van de mantelzorgmakelaar

Verzuim voorkomen

De mantelzorgmakelaar neemt regeltaken van de medewerker over, zodat hij/zij zich weer beter kan concentreren op het werk. Zo helpt de mantelzorgmakelaar onnodig ziekteverzuim voorkomen. Ook kan de werkgever maatwerkafspraken met de werknemer maken. Zodat de werknemer wordt ontlast en de werkgever kan blijven bouwen op een loyale en gemotiveerde medewerker.

Preventief beleid

Werkgevers kunnen de mantelzorgmakelaar ook vragen om hun hele organisatie eens onder de loep te nemen. Hoeveel mantelzorgers zijn er eigenlijk onder de werknemers? En hoeveel werktijd verliest het bedrijf daarmee? Hoe kunnen werkgevers kosten besparen met preventief beleid? De mantelzorgmakelaar geeft inzicht en adviseert over oplossingen.

Mantelzorgvriendelijke werkgevers

Werkgevers met aandacht voor mantelzorg hebben een streepje voor
Organisaties die aandacht en begrip hebben voor werknemers met mantelzorgtaken, flexibel zijn en maatwerkoplossingen bieden, zijn een aantrekkelijke werkgever op een steeds krappere arbeidsmarkt. Daar komt nog bij dat zij (langdurig) verzuim voorkomen en op loyaliteit van hun medewerkers kunnen rekenen. 

 

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek wat we voor jouw medewerkers kunnen betekenen.

Hetty Smits Mantelzorgmakelaar
Middenveld 29
5427 JP Boekel
Tel.: 06-22019842
hetty@mantelzorgmakelaarhettysmits.nl
www.mantelzorgmakelaarhettysmits.nl